Tjenester

 • Bilagsføring
  - Innskanning/manuelt registrering
 • Mva behandling
 • Periodiske regnskaps rapporter
 • Økonomisk prosjekt styring
 • Controllerfunksjon
 • Likviditetsstyring
 • Lønn
 • Fakturering
 • Årsoppgjør
  - Årsregnskap
  - Ligningsdokumenter
 • Annen økonomisk bistand